2009-06-02
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Postanowieniem nr PO.IX NS-REJ.KRS/005972/09/340 z dnia 19 maja 2009 r. Sądu Rejonowego w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.


Tym samym Stowarzyszenie nasze znalazło się w gronie 14 organizacji w regionie koninskim, posiadających status organizacji pożytku publicznego.


Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" jest organizacją non profit i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a wszystkie uzuskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.

<- Powrót