2010-04-20
KONFERENCJA PRZEDSTAWIAJĄCA WYNIKI BADAŃ NAD STANEM GOSPODARKI REGIONU KONIŃSKIEGO.

W dniu 07 kwietnia br. w sali sesyjnej konińskiego Ratusza odbyła się konferencja, w której udział wzieli działacze samorządowi, organizacji pozarządowych i związków zawodowych oraz przedsiębiorcy.


Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego".


Głównym tematem konferencji było omówienie raportu opisującego stan gospodarki regionu konińskiego oraz wskazującego rekomendacje rozwjowe miasta Konina i powiatu konińskiego. Omówienia raportu, opracowanego na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań na grupie reprezentatywnej ponad 1000 przedsiębiorstw, dokonali pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Krzysztof Bondyra, mgr Marcin Wojtkowiak, mgr Wojciech Jagodziński.


Udział w konferencji wzięli m.in. Zbigniew Winczewski - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Beata Rutkowska - wice Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wiesław Steinke - Przewodniczący Rady Miasta Konina, Stanisław Bielik - Starosta koniński, Tadeusz Tylak - z-ca Prezydenta Miasta Konina, Marek Waszkowiak - Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej; Rektor Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Beata Bartczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Mirosław Chudziński - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, radni Rady Miasta Konina i Rady Powiatu konińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miasta Konina i powiatu konińskiego, działacze gospodarczy, przedsiębiorcy.


Raport pt.: "Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni" jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia "Bezpieczny Konin" ul Przemysłowa 2 lokal nr 415 (piętro IV) od poniedziłku do piątku w godz. 9.00 - 12.00.


W następnej informacji publikujemy raport w formie elektronicznej.

<- Powrót