2011-04-18
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA "BEZPIECZNY KONIN".

Zebranie sprawozdawcze odbło się w dniu 09 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Stowarzyszenia.


Oprócz licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia w zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

1. Stanisław Bielik - Starosta Koniński.

2. Zbigniew Winczewski - v-ce Przewodniczący Rady Miasta.

3. Tadeusz Wojdyński - v-ce Przewodniczący Rady Miasta.

4. Robaert Jurczak - asystent Prezydenta Miasta Konina.

5. Jarosław Rzymkowski - Komendant Miejski Policji.

6. Tadeusz Darul - Pełnomocnik Elżbiety Streker - Dembińskiej, Posłanki na Sejm RP.

7. Włodzimierz Pawlak - Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Konińskiego.


Sprawozdanie z działaności przedstawił Andrzej Herudziński Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Bezpieczny Konin".


Zebraniu przewodniczył Mieczysław Torchała - skarbnik Stowarzyszenia, a protokołował Andrzej Łącki - sekretarz Stowarzyszenia..


Podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2011 r., zmian w statucie Stowarzyszenia, zatwierdzenia zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.


Poniżej publikujemy sparwozdanie Prezesa Zarządu z działalności w 2010 r. oraz sprawozdania finansowe.


Sprawozdanie 2010 rok

<- Powrót