ZARZĄD

  1. Andrzej Herudzinski - Prezes Zarządu
  2. Czesław Botor - wice Prezes Zarządu
  3. Tadeusz Tyrański - wice Prezes Zarząd
  4. Mieczysław Torchała - Skarbnik
  5. Andrzej Łącki - Sekretarz
  6. Waldemar Lewandowski - członek Zarządu
  7. Władysław Walewander - członek Zarządu